Přihlásit se
Přihlášení

Česky
  • Slovenština
  • English
  • Polski
  • Hungary
  • USA
CZK
0
0 Košík je prázdný
Objednávky a doprava Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti ANAFRA s.r.o., se sídlem 5. května 1109/63, PSČ 140 00 Praha 4,  IČO: 26878291, DIČ: CZ26878291, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250434 (dále jen Správce), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení) zpracovávala následující osobní údaje.

Jméno a příjmení
Název společnosti
Mailovou adresu
Telefonní číslo
IČO, DIČ
Cookies
IP adresu

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresu a cookies je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem nabídky zboží či služeb, uzavírání a plnění smluvních závazků. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří let.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností ANAFRA s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i níže uvedení zpracovatelé.

Poskytovatel webového rozhraní
Poskytovatel informačního systému
Poskytovatel marketingového softwaru
Poskytovatel služby
Poskytovatel aplikace
Poskytovatel služeb k rozesílce tiskovin
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

V případě cookies Správce shromažďuje na svých webových stránkách níže uvedené soubory cookies.

Preferenční cookies
Statistické cookies
Marketingové cookies
Neklasifikované cookies

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@anafra.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ANAFRA s.r.o., 5. května 1109/63, PSČ 140 00 Praha 4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i níže uvedení zpracovatelé.

Google
Seznam
Hotjar
MailerLite

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte níže uvedená práva.

Vzít souhlas kdykoliv zpět
Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
Na přenositelnost údajů
V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

ANAFRA s.r.o., se sídlem 5. května 1109/63, PSČ 140 00 Praha 4,  IČO: 26878291, DIČ: CZ26878291, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250434 (dále jen Správce), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení) zpracovává níže uvedené údaje.

Jméno a příjmení
Název společnosti
Mailovou adresu
Telefonní číslo
IČO, DIČ
Cookies
IP adresu

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresu a cookies je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem nabídky zboží či služeb, uzavírání a plnění smluvních závazků. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří let.

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresu a cookies je možné zpracovat na základě oprávněného zájmu za účelem rozesílání newsletterů na klienty společnost ANAFRA s.r.o. a tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří let.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností ANAFRA s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i níže uvedení zpracovatelé.

Poskytovatel webového rozhraní
Poskytovatel informačního systému
Poskytovatel marketingového softwaru
Poskytovatel služby
Poskytovatel aplikace
Poskytovatel služeb k rozesílce tiskovin
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

V případě cookies Správce shromažďuje na svých webových stránkách níže uvedené soubory cookies.

Nutné cookies

Proti sbírání osobních údajů má uživatel možnost vznést námitku s nesouhlasem, a to například zasláním e-mailu na adresu info@anafra.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ANAFRA s.r.o., 5. května 1109/63, PSČ 140 00 Praha 4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i níže uvedení zpracovatelé.

Poskytovatel softwaru MailerLite

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva.

Vznést námitku
Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
Na přenositelnost údajů
V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Change geographic locations?

Based on your location we recommend switching to our US site to receive better prices for goods and shipping as well as faster shipping.

1